Koruyucu Hekimlik

    Hastalık şekillenmeden önlemini almak koruyucu hekimliğin temel prensibidir.Küçük dostlarımızın sağlıklı ve uzun bir hayat sürmeleri için gerekli tüm muayene ve aşılarının takibini yapmak, hastalıkların oluşmasının önüne geçmek için biz buradayız.

    Duyarlı hayvanların düzenli olarak aşılanması

    Hayvanlarımızın uygun şekilde beslenmesinin sağlanması

    Periyodik muayene ve genel taramalar

    Hayvan sahiplerinin olası hastalıklar noktasında bilgilendirilmesi

    Kronik hastalıkların takibatı

    Dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması

    Doğum öncesi ve sonrası takip

    Yenidoğan hayvanlarda ve annelerinde beslenme prosedürünün uygulanması

    Bulaşıcı hastalıkların takibi

    3 yaş üstü hayvanlarda özel takip programlarının uygulanması

    Hastalarımızın tüm aşı tedavi beslenme bilgilerinin kayıt altında tutulması