Kedi ve Köpeklerde Kan Grupları ve Kan Transfüzyonu


Kan nakli;Sağlıklı donörden alınan kanın Tam kan, eritrosit, tromboit, plazma gibi bileşenlerine ayrılır ve hastanın ihtiyacına göre uygun biçimde hasta hayvana transfüzyonu gerçekleştirilir. Kan nakli öncesi hem hastaya hemde donör hayvana kan testleri yapılır.Kan nakli sırasında riski en aza indirmek adına belirli tesler yapılmaktadır. Ancak alınan önlemlere rağmen istenmeyen durumlar yaşanabilmektedir.

Donör kedide nelere dikkat edilmeli;
Donör için kullanılacak kedilerin aşıları düzenli olarak yapılmış,insan ilişkileri iyi,rahatlıkla müdahaleye izin verebilecek mizaçta olmalı, sağlıklı olmalıdır. 4,5 kg dan daha fazla olmalıdır. Genç yaşlarda (2-5) fiziksel olarak iyi kondisyonda olmalıdır. Donör kediler 10-12 mg/kg da kan verebilmektedir.İkince defa kan almak gerekirse en az 3 hafta donör beklemelidir. Kan verecek donör kediler viral enfeksiyonlar bakımından negatif olmalıdır. (feline infectous peritonitis, feline leukomia,feline immunodeficiency ).

Dönör köpeklerde nelere dikkat edilmeli;
Donör köpeğin en az 25 kg olması gerekmektedir. Köpekler 16 ml/kg kanı her 3 haftada bir verebilmektedirler. Herhangi bir hastalık taşımaması,fiziksel kondisyonunun iyi olması ,insan ilişkilerinin iyi olması ve iyimser mizaçlı olması önem arz emektedir.

Kedilerde kan grupları;
Kedilerin kan grupları klasik A,B ve AB tiplerinden oluşmaktadır. Kedilerde yapılan araştırmada A tipi kan grubunun en yaygın kan grubu olduğu görülmektedir. AB tipi kan grubu ise nadir olarak görülmektedir. AB grubu genel alıcı olurken,A ve B kan grupları birbirleri arasında kan verememektedir.

Köpeklerde kan grupları;
Köpeklerin DEA (Dog Erythrocyte Antigens) olarak kısaltılmış 9 kan grubu olduğu bildirlmektedir. DEA (1.1, 1.2, 1.3, 3,4,5,6,7,8). 1.1 transfüzyon açısından en antijenik gruptur. DEA 4 kan grubuna sahip köpekler transfüzyonda kullanılabilecek en uygun donörlerdir.Ancak alıcıyla uyumlu olduğu biliniyorsa diğer kan grubuna sahip donörlede kullanılabilir. DEA 1.1 negatif köpekler hem 1.1 negatif hemde 1.1 pozitif köpeklere kan verebilirken ,DEA 1.1 pozitif köpekler sadece DEA 1.1 pozitif köpeklere kan verebilmektedir. Köpeklerin büyük çoğunluğu DEA 1.1 pozitif kan grubuna sahiptir.

Kan nakli hangi durumlarda yapılır?
-Kanamalı kazalar, koma, şok, kan parazitleri, bazı cerrahi girişimler, ani kan kaybına neden olabilecek durumlarda kan nakli gerekebilmektedir. Kan nakline bağlı istenmeyen sorunlar ne zaman görülür?
Kan ve kan ürünlerinin transsfüzyonu belirli testler yapıldıktan sonra genellike güvenli ve geçici sağaltım seçeneği sunsada her zaman bir transfüzyon riski bulunmaktadır. Yaşanabilecek yan etkiler transfüzyon esnasında veya hemen sonrasında görülebilmektedir.Reaksiyonar hemen veya kan naklinden 1-2 saat sonra görülebileceği gibi günler ve haftalar sonrasındada görülebilmektedir. Kan nakline bağlı istenmeyen yan etkiler nelerdir?
Köpeklerde; kalp ritminde artış veya azalma , tansiyon düşmesi, solunum güçlüğü, salya artışı, gözyaşı akıntısı, idrar ve dışkı yapma ,kusma kanlı idrar yapma görülebilir.